Tietopohjaisen kulttuurin rakentaminen osavaltioiden hallituksiin

Kaikenlaiset organisaatiot kohtaavat kasvavia haasteita nopeasti muuttuvassa maailmassa. Pandemioista toimitusketjun pulaan, lisääntyvään poliittiseen epävakauteen, asumiseen, terveydenhuoltoon, liikenteeseen ja rahoitukseen liittyviin haasteisiin osavaltiot ja paikallishallinnot kokevat kasvavaa painetta tehdä enemmän vähemmällä. Yksi organisaatioiden tärkeimmistä resursseista on niiden valtava tietomäärä, joka jää suurimmaksi osaksi hyödyntämättä. Hallituksen virastot ymmärtävät, että näiden tietojen valtaa hyödyntämällä ne voivat tarjota tehokkaampia … Read more