Maailman kulttuurisen monimuotoisuuden päivä: Lasten rooli kulttuurin kantajina

[iStockphoto] Joka vuosi 21. toukokuuta vietetään maailmanlaajuista vuoropuhelun ja kehityksen kulttuurisen monimuotoisuuden päivää. Se on päivä, jolloin juhlitaan maailman kulttuurien rikkautta ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun olennaista roolia rauhan ja kestävän kehityksen saavuttamisessa. Vuonna 2022 päättyy Kansainvälinen kulttuurien lähentymisen vuosikymmen, jonka tavoitteena on edistää keskinäistä ymmärrystä ja vastavuoroista tietämystä kulttuurisesta, etnisestä, kielellisestä ja uskonnollisesta monimuotoisuudesta. Kun vietämme … Read more