Julkinen koulutus on kansallinen syntymäoikeus


Suoraan Glacierin ja Yellowstonen kansallispuistojen välissä sijaitseva Montanans on ylpeä voidessaan tunnustaa luonnon loistomaamme maan “viimeiseksi parhaaksi paikaksi”.

Ylpeytemme on perusteltua, vaikka se ei olekaan meidän omaa tekoamme. Kuitenkin ajatus, joka on ihmismielen luoma ja jolla on mittaamaton merkitys, on historiallisesti ainutlaatuinen julkisen koulutuksen järjestelmämme.

Varhaisessa kehitysvaiheessamme vapaana kansana Thomas Jefferson havaitsi, että vapaus ja itsehallinto olivat riippuvaisia ​​yhteiskunnasta, joka oli koulutettu ja vapaa-ajatteleva.

Jeffersonin vision mukaisesti kongressi on toistuvasti uudistanut kansallista tukea julkiselle koulutukselle. Esimerkkejä ovat Land Grant Act, joka on antanut merkittävää tukea Montana State Universitylle sekä Montanan yliopistolle ja Montana Techille; valtuutuslaki, jolla perustettiin Montanan osavaltio ja näin tehdessään jokaisen osavaltion rajojen sisällä olevan paikkakunnan kohdat 16 ja 36 kumottiin yhteisten koulujen tukemiseksi; ja Elementary and Secondary Education Act, joka on vuodesta 1965 lähtien tarjonnut laajaa liittovaltion tukea julkiselle koulutukselle kaikissa osavaltioissa. Montanassa koordinoitu järjestelmä, jolla varmistetaan tukiperusta kaikille Montanan julkisille kouluille, on ollut voimassa kolme neljäsosaa vuosisataa.

Sekä kansakunnassamme että valtiossamme on epäilemättä tunnustettu lujasti ja jatkuvasti, että koulutus on ihmisoikeus. Missään muualla maailmassa ei ole tehty tällaista sitoumusta.

Ilmainen julkinen koulutus oli tärkein syy siihen, että miljoonat eurooppalaiset maahanmuuttajat pakenivat tietämättömyyden ja köyhyyden umpikujasta vanhassa maailmassa etsimään tilaisuutta uudesta maailmasta. Avain mahdollisuuksiin tässä oli julkinen koulutus. 1800-luvun nouseva Yhdysvaltain talous tarvitsi valtavasti lukutaitoisia työntekijöitä. Ne, jotka osasivat salata ja lukea kieltä, olivat paljon tuottavampia kuin ne, jotka eivät osaaneet. Heistä ei tulisi pian vain amerikkalaisen työvoiman selkäranka, vaan myös yrittäjähenkisiä luojia lukemattomille yksityisille yrityksille, jotka ovat johtaneet jatkuvaan työpaikkojen luomiseen ja siten jatkuvaan mahdollisuuksien ja vaurauden kiertokulkuun.

Tämä amerikkalaisen unelman maa ei olisi voinut toteutua ilman yleismaailmallista koulutusmahdollisuutta. Suurin osa vanhan maailman eliteistä vihasi julkisen koulutuksen käsitettä. Siellä vauraus rajoittui vaurauden ja vallan perijöihin. Ainoastaan ​​etuoikeutetut luokat nauttivat mahdollisuudesta saada koulutusta. Jos massat olisivat koulutettuja, he pelkäsivät, että työväenluokan kyseenalaistavat mielet muodostaisivat suoran uhan hallitsevan luokan ikuiselle herruudelle.

Vaihtoehtona koulutetun työvoiman väistämättä luomalle kilpailulle vauraudesta ja vallasta eurooppalainen aatelisto päätti perustaa hyvinvointivaltion, jonka prototyyppi syntyi Saksan “rautakanslerin” Otto Von Bismarckin johdolla. Huolehtimalla ihmisten perustarpeista julkisin varoin, Bismarck päätteli, että massoilla ei olisi juurikaan syytä kaataa olemassa olevaa järjestelmää, kuten he olivat tehneet Euroopassa Ranskan vallankumouksen giljotiiniajasta lähtien.

Yleisen hyvinvoinnin käsite otettiin jossain määrin käyttöön suuressa osassa muuta Eurooppaa. Ei ole historian sattuma, että ylöspäin suuntautuvaa liikkuvuutta tuottavat julkiset koulutusjärjestelmät syntyivät siellä vasta kahden maailmansodan mullistusten jälkeen.

Vaikka meillä on eriarvoisuuttamme ja “amerikkalainen tapa” on edelleen työn alla, amerikkalaiset säilyttävät itsehallintovapautemme mukautua ja uudistua. Meillä on korkea elintaso sekä “sosiaalinen turvaverkko”. Tuottavuutemme tuottaa verotuloja, mikä mahdollistaa julkiset palvelumme. Kaiken tämän perusta – yleinen julkinen koulutus – on tehnyt amerikkalaisen unelman luomisesta ja jakamisesta konkreettisen todellisuuden niille, jotka ovat onnekkaita asumaan täällä.

Erityisesti vähemmän onnekkaasta maailmasta eristettyinä meillä montanalaisilla on enemmän kuin suurimmalla osalla ihmiskuntaa kiitollisuuden aihetta. Onnekas tilanteemme johtuu suurelta osin jatkuvasta sitoutumisestamme julkiseen koulutukseen. Toukokuun 5. päivänä meillä on vapaina ihmisinä mahdollisuus jälleen uudistaa sitoutumisemme aikakoeteltuun kasvatussyntymiseen tukemalla julkisia koulujamme.

Bob Brown on Montanan entinen ulkoministeri ja senaatin presidentti. Hän asuu Siikalla.

Leave a Comment