Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu

GOFORE OYJ
PÖRSSITIEDOTE
20.4.2022 KLO 9.15 EET
SISÄPIIRIN TIETOA

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2022: Goforen kasvu jatkui ja kannattavuus parani – Orgaaninen kasvu 23 %, henkilöstömäärä ylitti 1 000:n

  • Liikevaihto kasvoi 40 % ja oli 35,4 (25,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu, 23 %, oli erityisen merkittävää ja jopa nopeampaa kuin vuoden 2021 lopussa.
  • Oikaistu EBITA kasvoi 46 % ja oli 5,1 miljoonaa euroa. Kannattavuus parani vertailukauteen verrattuna ja oli 14,4 % (13,9 %), vaikka kannattavuutta heikensi poikkeuksellisen korkea rekrytointiaktiivisuus ja COVID 19 -pandemiatilanteen vuoksi normaalia korkeampi sairausloma.
  • Henkilöstön määrä kasvoi yhteensä 1 043 (792) henkilöön ja kokonaiskapasiteetti oli 959 (735) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 191 henkilöllä Devecto-kaupan ja erittäin onnistuneen rekrytoinnin myötä.
  • Yksityisen sektorin asiakkaiden erinomainen liikevaihdon kasvu oli 61 %, julkisen sektorin liikevaihdon kasvu oli 30 %.
  • Älylaitteiden ja koneiden ja niihin liittyvien testausjärjestelmien ohjelmistokehitykseen ja testaukseen erikoistuneen Devecton integrointi Goforeen on edennyt suunnitellusti.

Gofore julkaisee pienikokoisen liiketoimintakatsauksen kuukausittain ja kattavamman liiketoimintakatsauksen ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä. Liiketoimintakatsaus on tämän tiedotteen liitteenä, ja se löytyy Goforen IR-verkkosivustolta osoitteessa https://gofore.com/en/invest/. Täyskatsaukseen sisältyy mm. markkinakatsaus, pitkä tunnuslukutaulukko, tuloslaskelma ja tase. Tämä liiketoimintakatsaus ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus, ja luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut

Ryhmä, euroa 1-3/2022 1-3/2021 Vaihto 1-12/2021
Liikevaihdosta 35.4 25.2 40 % 104.5
Liikevaihto, LTM, proforma 122,9
Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % 23 % 8 % 13 %
Oikaistu EBITA 5.1 3.5 46 % 14.6
Oikaistu EBITA, % 14,4 % 13,9 % 14,0 %
EBITA 4.6 3.3 38 % 14.5
EBIT 3.7 2.8 31 % 12.2
Osakekohtainen tulos (EPS)* 0.17 0.14 23 % 0,61
Työntekijöiden määrä kauden lopussa 1,043 792 32 % 852
Kokonaiskapasiteetti kauden lopussa (kokoaikaisiksi muutettuna) 959 735 30 % 789

* Osakekohtainen tulos on sama laimennettuna ja laimentamattomana.
Devecto Oy:n luvut on konsolidoitu Gofore Groupin lukuihin 3.1.2022 alkaen.
CCEA Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 alkaen.
Qentinel Finland Oy:n luvut on konsolidoitu Gofore Groupin lukuihin 1.9.2020 alkaen.
Orgaaninen kasvu määritellään vertaamalla konsernin tuloslaskelman vuosineljänneksen liikevaihtoa edellisen raportointikauden vastaavan vuosineljänneksen liikevaihtoon. Kasvu on laskettu vertailukelpoisella konsernirakenteella käyttäen raportointihetken konsernirakennetta vastaavan ajanjakson pro forma -liikevaihdon laskemiseen. Pro forma -liikevaihto sisältää yritysostojen ja -myynnin vaikutuksen ja on tilintarkastamaton.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund:

”Orgaaninen kasvumme kiihtyi edelleen ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna hyvään loppuvuoteen. Tähän vaikuttivat vahvana jatkuva asiakaskysyntä sekä erinomainen menestys rekrytoinnissa. Myös henkilöstön vaihtuvuus näyttää merkkejä hidastumisesta verrattuna haastavaan vuoteen 2021. Myynti jatkoi kasvuaan erityisesti yksityisellä sektorilla, mutta jatkoimme hyvää työtä myös julkisella sektorilla. Huomionarvoista on, että pystymme jatkuvasti laajentamaan avainasiakkuuksiamme ja syventämään näitä hyviä suhteita.

Asiakassuhteiden syventämisessä ratkaisevaa on kasvava kykymme. Alkuvuoden tärkeä prioriteettimme, viime tammikuussa hankkimamme Devecton integrointi Goforeen, eteni suunnitellusti. Tämän hankinnan mahdollistama älykäs toimialayhteys on merkittävä panos kasvuumme! Olemme myös iloisia voidessamme jälleen kerran huomata, että Gofore on yritys, johon ostettu yritys on helppo integroida. Mikä tärkeintä, olemme keskittyneet yhteisten asiakkaidemme hyvään hallintaan yhdessä Devecto-tiimin kanssa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut meille liikaa huolta, ja toivomme inhimillisen kärsimyksen nopeaa loppumista siellä. Goforella ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Konfliktilla odotetaan kuitenkin mahdollisesti olevan välillinen vaikutus asiakkaiden liiketoimintariskien kautta.

COVID19-pandemia on viime aikoina ollut meille vähemmän haasteellinen, sillä koko henkilökuntaamme syytetään hybridityöstä. Meillä on ollut normaalia enemmän sairauspoissaoloja alkuvuodesta, mutta virus ei ole vaarantanut palvelukykyämme tai kasvuamme.

Kuukauden liikevaihdon kehitys vuonna 2022

kuukausi liikevaihdosta,
KUOLE
1
Pro forma LTM -liikevaihto 2 Työntekijöiden määrä 3 Työpäivien lukumäärä Suomessa Kokonaiskapasiteetti,
ETF 4
Alihankinta, FTE 5
maaliskuuta 13,3 (9,7) 122,9 1 043 (792) 23 (23) 959 (735) 155 (118)
helmikuu 11,3 (8,1) 120.3 1,015 (736) 20 (20) 942 (698) 153 (111)
tammikuu 10,8 (7,5) 118.5 993 (727) 20 (19) 917 (697) 147 (109)

Ellei toisin mainita, suluissa esitetyt vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. Devecto Oy:n luvut on konsolidoitu Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 alkaen.
1) Liikevaihto, MEUR (liikevaihto 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2) Yhtiön käyttämä viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihtoluku kertoo konsernirakenteen liikevaihdon raportointihetkellä. Pro forma -liikevaihto sisältää yritysostojen ja -myynnin vaikutuksen ja on tilintarkastamaton.
3) Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa.
4) Kokonaiskapasiteetti, FTE (Full Time Equivalent) -luku esittää konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteettia, muutettuna kokoaikaisten työntekijöiden määrää vastaavaksi arvoksi. Luku sisältää koko henkilöstön roolista riippumatta. Lukuun eivät vaikuta vuosilomat, ylitöiden sijasta tehdyt vapaat, sairauslomat tai muut lyhytaikaiset poissaolot. Osa-aikasopimus ja muut pitkäaikaiset poikkeamat normaalista työajasta vähentävät kokonaiskapasiteettia suhteessa henkilöstön kokonaismäärään. Yrityskauppojen henkilöstökapasiteetti on huomioitu hankintahetkellä.
5) Alihankinta, FTE (Full Time Equivalent) kuvaa laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan kokonaismäärää, muutettuna kokoaikaisten työntekijöiden määrää vastaavaksi arvoksi. Goforen hankkimien yhtiöiden alihankinta on huomioitu hankintahetkellä.

Seuraava taloustiedote

Goforen seuraava taloustiedote on puolivuotisraportti tammi-kesäkuulta 2022 maanantaina 15. elokuuta, jota ennen Gofore julkaisee kuukausittaiset liiketoimintakatsaukset, seuraavan kuun alussa heti kun numerot ovat saatavilla.

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
Puhelin. +358 40 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen transformaation konsulttiyritys, jossa työskentelee yli 1 000 vaikuttajalähtöistä työntekijää eri puolilla Suomea, Saksaa, Espanjaa ja Viroa – alamme huippuasiantuntijoita, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Käytämme kokonaisvaltaista palvelutarjontaamme – konsultointia, koodausta, suunnittelua ja todentamista – työkaluina positiivisen muutoksen edistämiseen. Välitämme ihmisistämme, asiakkaistamme ja ympäröivästä maailmasta. Arvomme ohjaavat liiketoimintaamme: Gofore on loistava työpaikka, joka kukoistaa asiakkaiden menestyksestä. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 104,5 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Suomessa. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

  • Gofore Business Review Q1 2022

.

Leave a Comment